Artikel i Teknikföretagen

Så blev artikeln publicerad. Så kul! https://t.teknikforetagen.se/kompetensforsorjning/livslangt-larande-en-naturlig-del-i-arbetet/?fbclid=IwAR1EKwJHU9cIAQ0hQBdkxwcrAW617sSopDcbdWvwCxogcyvcCrupwjjbILU