Jette vinner över rådjuren

Nu ska mina ärter och morötter väl få vara ifred!!