HantverkarBirger

Idag blev golvet färdigslipat. Snart 100 år gamla plankor. Nu är de lackade och som nya!