Full aktivitet

Upp tidigt.. jaga vågor på Malmön med Erik men de var inte som de skulle enligt surfaren. Hem igen och starta upp köksbordsprojektet. Går riktigt bra. Bilder kommer så småningom. På kvällen ny vågjakt med Erik. Nu var det stora vågor men stökiga och svårsurfade. Vilken enveten son man har. Han var ute i detta vatten i evigheter….